Chlorbenzen MCB ISO TANK kontejner 21-25 tun   (MCB-0002)

Monochlorbenzen (MCB) C6H5Cl, také známý jako chlorbenzen, je kapalina bezbarvá, těkavá a ve vodě nerozpustná s lehkou příjemnou mandlovou vůní. Patří do skupiny organických halogenových sloučenin, což je velká třída chemických látek, které mohou být přírodní nebo syntetické. Tyto sloučeniny obsahují jeden nebo více atomů halogenu (fluor, chlor, brom nebo jod) v kombinaci s atomy uhlíku a dalšími prvky. Chlorbenzen vzniká přímou reakcí benzenu s chlorem.

 • bezbarvá čirá kapalina
 • látka s mírným zápachem připomínajícím vůni mandlí
 • hořlavá látka
 • produkt zaměřený výhradně pro firmy
 • nutná speciální přeprava ADR

V nabídce:
200 kg sud
21 - 25 tun ISO TANK
23 tun autocisterna


Cena a dostupnost na dotaz.
Prodejní cena bez DPH / ks
m
Prodejní cena s DPH / ks
m
Vlastnosti a aplikace:

 • vysoká čistota produktu
 • výroba agrochemikálií
 • výroba aktivních farmaceutických složek (API)
 • surovina pro výrobu pokročilých plastů (PPS) a silikonů
 • rozpouštědla, barvy, pigmenty, kaučuk
 • výroba izokyanátů MDI a TDI

Název chemické látky
Chlorbenzen

Číslo CAS
108-90-7

Technické požadavky
Vzhled při teplotě 20-25 °C - bezbarvá, čirá a těkavá kapalina
Hustota při teplotě 20 °C - 1,106-1,108 g/cm3
Koncentrace hlavní složky - min. 99,9 % (m/m)
Benzén - max. 0,01 % (m/m)
Voda - max. 0,02 % (m/m)

OBECNÉ ÚDAJE
Molární hmotnost 112,56g/mol
Rozpustnost ve vodě - špatná 0,5 g/l při 20 °C
Ostatní rozpouštědla - ethanol, chloroform, benzén
Vůně - charakteristická, podobná mandlím
Teplota tuhnutí pod -46 °C
Teplota varu nad 131-132 °C

POUŽITÍ

Je silným organickým rozpouštědlem používaným v mnoha průmyslových odvětvích, např. při výrobě plastů (polymerů, PPS). Jako meziprodukt se používá v mnoha organických syntézách, např. při výrobě herbicidů, barviv nebo gumy. Používá se také jako rozpouštědlo s vysokým bodem varu v průmyslové syntéze a v laboratořích. Participuje na výrobě organických derivátů (např. fenol, nitrobenzen). Monochlorbenzen je také důležitým prvkem při výrobě API (aktivních farmaceutických látek). Účastní se syntetického procesu, například acetaminofenu (paracetamolu) nebo vitamínu B6. V lékařském průmyslu se používá při syntéze léčiv pro epilepsii, štítnou žlázu a rakovinu jater nebo osteoporózu.

ADR produkt
Obalová skupina: III
UN 1134

Standardní věty o nebezpečnosti:

H226 - Hořlavá kapalina a páry

H315 - Dráždí kůži

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly

P262 Zabraňte vniknutí do očí, na kůži nebo na oděv.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P403 Skladujte na dobře větraném místě
Dostupnost:
expedice 2 až 5 dnů
Č.zboží:
MCB-0002
Č.zboží Název zboží Dostupnost Cena/MJ
MCB-0001
Monochlorbenzen (MCB) C6H5Cl, také známý jako chlorbenzen, je kapalina bezbarvá, těkavá a ve vodě nerozpustná s lehkou příjemnou mandlovou vůní. Patří do skupiny organických halogenových sloučenin, což je velká třída chemických látek, které mohou být přírodní nebo syntetické. Tyto sloučeniny obsahují jeden nebo více atomů halogenu (fluor, chlor, brom nebo jod) v kombinaci s atomy uhlíku a dalšími prvky. Chlorbenzen vzniká přímou reakcí benzenu s chlorem. bezbarvá čirá kapalina látka s mírným zápachem připomínajícím vůni mandlí hořlavá látka produkt zaměřený výhradně pro firmy nutná speciální přeprava ADR V nabídce: 200 kg sud##https://www.distriparkb2b.cz/x12837/chlorbenzen-mcb-200-kg-sud#000010# 21 - 25 tun ISO TANK##https://www.distriparkb2b.cz/x12838/chlorbenzen-mcb-iso-tank-kontejner-21-25-tun#000020# 23 tun autocisterna##https://www.distriparkb2b.cz/x12839/chlorbenzen-mcb-autocisterna-23-tun#000019# Cena a dostupnost na dotaz.
expedice 2 až 5 dnů m
MCB-0003
Monochlorbenzen (MCB) C6H5Cl, také známý jako chlorbenzen, je kapalina bezbarvá, těkavá a ve vodě nerozpustná s lehkou příjemnou mandlovou vůní. Patří do skupiny organických halogenových sloučenin, což je velká třída chemických látek, které mohou být přírodní nebo syntetické. Tyto sloučeniny obsahují jeden nebo více atomů halogenu (fluor, chlor, brom nebo jod) v kombinaci s atomy uhlíku a dalšími prvky. Chlorbenzen vzniká přímou reakcí benzenu s chlorem. bezbarvá čirá kapalina látka s mírným zápachem připomínajícím vůni mandlí hořlavá látka produkt zaměřený výhradně pro firmy nutná speciální přeprava ADR V nabídce: 200 kg sud##https://www.distriparkb2b.cz/x12837/chlorbenzen-mcb-200-kg-sud#000010# 21 - 25 tun ISO TANK##https://www.distriparkb2b.cz/x12838/chlorbenzen-mcb-iso-tank-kontejner-21-25-tun#000020# 23 tun autocisterna##https://www.distriparkb2b.cz/x12839/chlorbenzen-mcb-autocisterna-23-tun#000019# Cena a dostupnost na dotaz.
expedice 2 až 5 dnů m
Prodejce:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefon
558769166