Louh sodný, hydroxid sodný (vodný roztok 29 - 31%), kanystr 25 kg   (KC-00029)

Hydroxid sodný, vodný roztok 29-31 % čistá hmotnost 25 kg - jinak louh sodný.

Má mycí a dezinfekční vlastnosti.

Louh sodný je nebezpečná látka, dodržujte bezpečnostní opatření. Nabídka výhradně pro firmy.

Hydroxid sodný je dostupný v balení:

 • 25 kg
 • 1050 kg
 • Minimální množství pro objednání - 12 x 25 kg
 • Prodejní cena bez DPH / ks
  560,00 Kč
  Prodejní cena s DPH / ks
  677,60 Kč
  Použití:
  Louh sodný (vodný roztok hydroxidu sodného) patří mezi základní chemické suroviny, které mají použití téměř ve všech průmyslových odvětvích.
  Hlavním odběratelem louhu sodného je stavební průmysl, který výrobek používá během:

 • procesu získávání vodního skla z křemene, který je vysoce kvalitní složkou silikonových lepidel a barev,
 • výroby titanové běloby, která tvoří jednu ze základních složek barev,
 • výroby syntetických barviv,
 • procesu vytváření speciálních povrchově aktivních látek pro stavebnictví a konstrukční průmysl jako:
 • - nosič sodíku v procesu syntézy speciálních, iontových povrchově aktivních prostředků, - katalyzátor (reagent) procesu ethoxylace a propoxylace, - neutralizátor (reagent) v procesu sulfonace.
 • koncové etapy procesu výroby přísad do plastických hmot používaných např. ve stavebnictví jako neutralizační faktor,
 • výroby příměsí do betonu a cementových malt (superplastifikátorů, disperzantů) jako neutralizační látka.
 • Jiná použití louhu sodného:
 • syntéza různých organických a neorganických sloučenin (např. jako surovina (nosič sodíku) pro výrobu iontových povrchově aktivních prostředků),
 • průmysl papíru a celulózy (drcení, odstraňování ligninu, bělení celulózové hmoty a procesy čištění odpadních vod),
 • procesy získávání hliníku z bauxitu,
 • výroba mýdel a čisticích prostředků,
 • neutralizace kyselých proudů a čištění výfukových plynů z kyselých složek,
 • textilní průmysl - zpracování bavlny, barvení syntetických vláken (například nylon nebo polyester),
 • procesy čištění vody,
 • výroba barviv, bělidel,
 • získávání umělého hedvábí,
 • výroba gumy a regenerace kaučuku,
 • těžební průmysl,
 • rafinace ropy a minerálních olejů,
 • jako laboratorní činidlo.

 • louh sodný, vodní roztok, třída S
  nebezpečná látka
  dodržujte bezpečnostní opatření

  výrobek není dostupný pro soukromé potřeby
  nabídka určena výhradně pro firmy

  Skladování:
  Rozsah teplot, ve kterých vlastnosti výrobku nepodléhají změnám: +10 °C až +60 °C, trvanlivost - bez omezení pro správně skladovaný výrobek. Při teplotách nižších než +10 °C může výrobek tuhnout, návrat do tekutého skupenství nemění fyzikální a chemické vlastnosti suroviny a není důvodem pro reklamaci.

  Bezpečnostní opatření
  ADR Produkt
  Skupina balení: II
  UN 1824

  Výrazy označující druh ohrožení:
  H290 Může způsobovat korozi kovů.
  H314 Způsobuje vážná popálení kůže a poškození očí.
  Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:
  Všeobecné:

  Nevdechujte prach/kouř/plyn/mlhu/páry/roprášenou tekutinu.

  Prevence:
  Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranu očí/ ochranu obličeje.

  Reakce:
  V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ POKOŽKY (nebo vlasů): Okamžitě odstraňte/ svlékněte znečištěný oděv. Opláchněte kůži proudem vody/ sprchou.
  V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně proplachujte vodou po dobu několika minut. Sundejte kontaktní čočky, pokud je máte a dají se snadno odstranit. Dále oplachujte. Okamžitě volejte CENTRUM OTRAV nebo lékaře.
  Dostupnost:
  Skladem
  Č.zboží:
  KC-00029
  Prodejce:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefon
  558769166