Distripark Kyselina citronová 300 kg   (KOS-00002)

Kyselina citronová - běžně používaná v potravinách - kódové označení E330 - jako regulátor kyselosti a současně jako složka prodlužující trvanlivost výrobků.

Není to konzervační látka, ale snížením pH zvyšuje trvanlivost části vitamínů a živin. Kyselina citronová je organická sloučenina ze skupiny hydroxykarbolových kyselin, získávaná chemickou syntézou nebo citronovou fermentací očištěného cukru nebo škrobového hydrolyzátu s pomocí plísňových kultur. Zmínky o jejím rakovinotvorném působení nenacházejí žádné potvrzení.

Kyselina citronová je dostupná v balení:

 • 25 kg pytel
 • 300 kg polopaleta
 • 1000 kg paleta
 • Predajná cena bez DPH / ks
  29 173,50 CZK
  Predajná cena s DPH / ks
  35 300,00 CZK
  Kyselina citronová se využívá v potravinářském průmyslu jako přísada odpovídající za úroveň pH - regulátor kyselosti - a antioxidant.

  Vlastní kyselina citronová - E300 - oproti obecnému mínění není konzervační prostředek, ale přidání i jen nepatrného množství významně snižuje pH, a to způsobuje vytvoření prostředí přátelského např. pro vitamíny. Díky takovým podmínkám vitamíny a jiné důležité složky potravin vykazují delší trvanlivost. Úroveň používání ve výrobcích není žádným způsobem stanovena ani omezena. Používá se mimo jiné při výrobě čokoládových a kakaových výrobků, ovocných výrobků, nezpracovaných ryb, korýšů, měkkýšů a také při balení čerstvě mletého masa.

  V kosmetice se využívají její antioxidační vlastnosti pro boj s volnými radikály, což omezuje poškození buněk pokožky a zpomaluje proces jejich vytváření.

  Navíc kyselina citronová nachází využití při výrobě:

 • papíru
 • jiných chemikálií
 • saponátů a čistících prostředků
 • stavebních výrobků
 • polymerů a výrobků z plastických hmot
 • rafinaci ropy
 • barev a lakovaných nátěrů

 • Je to pevná látka
 • CAS 5949-29-1
 • Barva: bílá
 • Hodnota pH: cca 1,8
 • Hustota: 1,54 g/cm3 (20 °C)
 • Násypná hmotnost: cca 800/m3
 • Teplota samovznícení: 345 °C

 • Výrazy označující druh ohrožení:
  H319 Působí dráždivě na oči.

  Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:
  Po použití si důkladně umyjte ruce.
  Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranu očí/ ochranu obličeje.
  V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně proplachujte vodou po dobu několika minut. Sundejte kontaktní čočky, pokud je máte a dají se snadno odstranit. Dále oplachujte.
  Dostupnosť:
  Nie je na sklade
  Č. tovaru:
  KOS-00002
  Predajca:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefón
  558769166