OVERENIE SPOLOČNOSTI (Registrácia osoby nie je povolená)
Tato registrácia je určená len pre firmy.