Antifer - odpuzovač krtků 200 ml   (AN-00001)

Odpuzovač krtků chrání váš pozemek proti krtincům a nájezdů krtků. Ovšem nemusíte se bát, krtkům se vůbec tímto neublíží a produkt je netoxický a ekologický!
Tento přípravek krtkům pouze silně zapáchá, postupně se uvolňuje do chodeb, krtky vytlačuje, a tímto způsobem se je daří vyhnat ze zahrady.
Prodejní cena bez DPH / ks
384,30 Kč
Prodejní cena s DPH / ks
465,00 Kč
Postup:
Přípravek nastříkejte na jakýkoli nasákavý materiál, například na látku nebo buničinu a vložte do krtince. Poté krtinec zahrňte. Přípravek prostupuje chodbami a krtkům zapáchá.Přípravek je účinný po dobu 4 týdnů v závislosti na počasí. Poté je nutné aplikovat přípravek na nosič pachu znovu.

Účinné látky: 2% roztok nízkých mastných kyselin
Druh obalu: Rozprašovač
Obsah: 200 ml


Během aplikace přípravku používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. Při potřísnění kůže či zasážení očí důkladně opláchněte vodou. Při požití vyhledejte lékaře!
Přípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápoju a krmiv.

Bezpečnostní opatření
Výrazy označující druh ohrožení:
H319 Působí dráždivě na oči.

Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:
P264 Po použití si důkladně umyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranu očíúochranu obličeje.
P305 + P351+ P338 V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně proplachujte vodou po dobu několika minut. Sundejte kontaktní čočky, pokud je máte a dají se snadno odstranit. Dále oplachujte.
P337 + P313 V případě přetrvávání podráždění očí: Konzultujte/svěřte se do péče lékaře.
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
AN-00001
Č.zboží Název zboží Dostupnost Cena/MJ
AN-00007
Antifer - plastový aplikátor s magnety ochrání vaše vozidlo i pozemek, půdu, sklep a nebo slepice před nebezpečnou kunou a není škodlivý pro domácí mazlíčky. Produkt je charakteristický svým jedinečným složením několika pachů, díky kterému lze předejít nežádoucímu poškození kabeláže a textilních prvků v automobilech, které způsobují hlodavci a kuny. Přípravek je netoxický.
Skladem 320,00 Kč s DPH/ks