TopMeister Stein - impregnace žula 1l   (TMN-0017)

TopMeister Stein - impregnace žula 1l  (TMN-0017)
  • TopMeister Stein - impregnace žula 1l  (TMN-0017)
  • TopMeister Stein - impregnace žula 1l  (TMN-0017)
Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci žuly

  • účinně chrání před nečistotami
  • usnadňuje čištění povrchu
  • chrání proti růstu mechu
  • na povrchu vytvoří lotosový efekt

  • TopMeister Stein je dostupný v balení:
  • láhev 1 l
  • kanystr 5 l
  • Prodejní cena bez DPH / ks
    272,70 Kč
    Prodejní cena s DPH / ks
    330,00 Kč
    Přípravek TopMeister Stein je profesionální nano přípravek nové generace určený k ochraně a impregnaci žuly. Díky speciálně zvoleným složkám ve zvýšené koncentraci a nanočásticím vytváří impregnant ochranný povlak na povrchu a proniká do materiálu až do hloubky více než 10 milimetrů. Takto zajištěná žula je účinně chráněna proti pronikání vody a nečistot, díky níž si zachovává svůj původní vzhled.

    Nechali jsme otestovat přípravek TopMeister Stein na pískovec v akreditované Zkušební laboratoři výzkumného centra hornin. Tato laboratoř spadá pod Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě.

    TMN-0001-004

    Zkouška byla provedena na velmi známém a v ČR hojně používaném Hořickém pískovci, který má vysokou nasákavost a hraniční mrazuvzdornost. Výsledky testů naleznete v sekci Přílohy. Na polovinu připravených vzorků byl aplikován 1 nátěr (štětcem) TopMeisteru a následně byly porovnány následující vlastnosti:


  • Objemová hmotnost - téměř nezměněna před i po aplikaci 1918 kg.m-3
  • Nasákavost vodou - bez aplikace 8,9%, po aplikaci 4,1% tj. více než 50% snížení po aplikaci TopMeisteru, navíc znatelná vodoodpudivost.
  • Pevnost v prostém tlaku - bez aplikace 23,5 MPa, po aplikaci 34,6 MPa znatelný nárůst pevnosti po aplikaci TopMeisteru.
  • Pevnost v prostém tlaku po 24 cyklech zmrazování - bez aplikace 20,3 MPa, po aplikaci 25,3 MPa (i po 24 zmrazovacích cyklech stále vyšší výsledná pevnost než původní pevnost pískovce).

  • POUŽITÍ VÝROBKU:
  • fasádní desky
  • terasové dlaždice
  • prvky oplocení
  • architektonické detaily
  • žulová dlažba

  • VYDATNOST:
    vydatnost do 10-15 m2 na 1 litr přípravku


    ÚČINNOST PŘÍPRAVKU:
    18 - 24 měsíců v závislosti na používání ošetřeného povrchu.

    NÁVOD K POUŽITÍ:
    Impregnaci provádíme na čistém a suchém povrchu. Je nutné odstranit všechny druhy nečistot (řasy, mechy, skvrny po různých typech tekutin apod.). Prvky a povrchy, které nebudou impregnovány a jsou v bezprostřední blízkosti, měly by být chráněny například ochrannou fólií. DOPORUČENÍ: Naneste malé množství impregnace, aby nedošlo k tvorbě "kaluží". Nepoužívejte na povrchy chráněné přípravky jiného složení.

    Impregnace by měla být aplikována bez ředění zahradním postřikovačem. Můžete také použít váleček nebo štětec k nanášení nebo ponořit předmět do přípravku. Po aplikaci nechte vyschnout. Chraňte před atmosférickými srážkami po dobu přibližně 6 hodin. Nepoužívejte během deště nebo silného větru. Používejte při teplotě 5-25 °C.    SLOŽENÍ:
    sloučeniny organokřemičitanů <8 %, hydroxid draselný <0,5 %, voda

    Bezpečnost a skladování: Měly by být uplatňovány základní zásady ochrany zdraví a bezpečnosti. Výrobek by měl být skladován těsně uzavřený, mimo dosah dětí a zvířat. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. Před použitím přečtěte si bezpečnostní list přípravku. Uchovávejte při teplotě 5-30 °C.

    BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
    H319 Způsobuje vážné podráždění očí, H315 Dráždí kůži, P102 Uchovávejte mimo dosah dětí, P302 + P352 Při styku s kůží: omýjte velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou. vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování.

    Je skladem:
    Skladem
    Č.zboží:
    TMN-0017
    TopMeister Stein Extra - impregnace žula 1l - Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci žuly

 dlouhodobě chrání před nečistotami na 4 roky
 usnadňuje čištění povrchu
 chrání proti růstu mechu
 vytváří na povrchu lotosový efekt

TopMeister Stein Extra je dostupný v balení:
lávev 1 l
kanystr 5 l
    TMN-0007
    Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci žuly dlouhodobě chrání před nečistotami na 4 roky usnadňuje čištění povrchu chrání proti růstu mechu vytváří na povrchu lotosový efekt TopMeister Stein Extra je dostupný v balení: lávev 1 l kanystr 5 l
    Skladem 373,00 Kč s DPH/ks
    TopMeister Stein Extra - impregnace žula 5l - Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci žuly

 dlouhodobě chrání před nečistotami na 4 roky
 usnadňuje čištění povrchu
 chrání proti růstu mechu
 vytváří na povrchu lotosový efekt

TopMeister Stein Extra je dostupný v balení:
lávev 1 l
kanystr 5 l
    TMN-0008
    Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci žuly dlouhodobě chrání před nečistotami na 4 roky usnadňuje čištění povrchu chrání proti růstu mechu vytváří na povrchu lotosový efekt TopMeister Stein Extra je dostupný v balení: lávev 1 l kanystr 5 l
    Skladem 1 480,00 Kč s DPH/ks
    TopMeister Stein - impregnace žula 5l - Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci žuly

účinně chrání před nečistotami
usnadňuje čištění povrchu
chrání proti růstu mechu
na povrchu vytvoří lotosový efekt

TopMeister Stein je dostupný v balení:
láhev 1 l
kanystr 5 l
    TMN-0018
    Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci žuly účinně chrání před nečistotami usnadňuje čištění povrchu chrání proti růstu mechu na povrchu vytvoří lotosový efekt TopMeister Stein je dostupný v balení: láhev 1 l kanystr 5 l
    Skladem 1 309,90 Kč s DPH/ks
    Prodejce:
    INFOLINKA
    INFOLINKA
    Mail
    info@distripark.cz
    Telefon
    558769166