TopMeister Stein - impregnace vápenec, travertin 5l   (TMN-0016)

Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci vápence a travertinu

 • dlouhodobě chrání před nečistotami
 • usnadňuje čištění povrchu
 • chrání proti růstu mechu
 • na povrchu vytvoří lotosový efekt

 • TopMeister Stein je dostupný v balení:
 • láhev 1 l
 • kanystr 5 l
 • Predajná cena bez DPH / ks
  570,30 CZK
  Predajná cena s DPH / ks
  690,00 CZK
  Přípravek TopMeister Stein je profesionální nano přípravek nové generace určený k ochraně a impregnaci vápence a travertinu. Díky speciálně zvoleným složkám ve zvýšené koncentraci a nanočásticím vytváří impregnant ochranný povlak na povrchu a proniká do materiálu až do hloubky více než 10 milimetrů. Takto zajištěný vápencový kámen je účinně chráněn proti pronikání vody a nečistot, díky níž si zachovává svůj původní vzhled.

  Nechali jsme otestovat přípravek TopMeister Stein na pískovec v akreditované Zkušební laboratoři výzkumného centra hornin. Tato laboratoř spadá pod Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě.

  TMN-0001-004

  Zkouška byla provedena na velmi známém a v ČR hojně používaném Hořickém pískovci, který má vysokou nasákavost a hraniční mrazuvzdornost. Výsledků testů naleznete v sekci Přílohy. Na polovinu připravených vzorků byl aplikován 1 nátěr (štětcem) TopMeisteru a následně byly porovnány následující vlastnosti:


 • Objemová hmotnost - téměř nezměněna před i po aplikaci 1918 kg.m-3
 • Nasákavost vodou - bez aplikace 8,9%, po aplikaci 4,1% tj. více než 50% snížení po aplikaci TopMeisteru, navíc znatelná vodoodpudivost.
 • Pevnost v prostém tlaku - bez aplikace 23,5 MPa, po aplikaci 34,6 MPa znatelný nárůst pevnosti po aplikaci TopMeisteru.
 • Pevnost v prostém tlaku po 24 cyklech zmrazování - bez aplikace 20,3 MPa, po aplikaci 25,3 MPa (i po 24 zmrazovacích cyklech stále vyšší výsledná pevnost než původní pevnost pískovce).

 • POUŽITÍ VÝROBKU:
 • fasádní desky
 • terasové dlaždice
 • prvky oplocení
 • architektonické detaily
 • a další výrobky z vápence nebo travertinu

 • VYDATNOST:
  Vydatnost cca 10-15 m2 na 1 litr přípravku.

  ÚČINNOST PŘÍPRAVKU:
  12 - 24 měsíců v závislosti na používání ošetřeného povrchu.

  NÁVOD K POUŽITÍ:
  Impregnaci provádíme na čistém a suchém povrchu. Je nutné odstranit všechny druhy nečistot (řasy, mechy, skvrny po různých typech tekutin apod.). Prvky a povrchy, které nebudou impregnovány a jsou v bezprostřední blízkosti, měly by být chráněny například ochrannou fólií. DOPORUČENÍ: Naneste malé množství impregnace, aby nedošlo k tvorbě "kaluží". Nepoužívejte na povrchy chráněné přípravky s jiným složením.

  Před aplikací impregnace doporučujeme vyzkoušet její působení na malé ploše impregnovaného povrchu.

  Impregnace by měla být aplikována bez ředění zahradním postřikovačem. Můžete také použít váleček nebo štětec k nanášení nebo ponořit předmět do přípravku. Po aplikaci nechte vyschnout. Chraňte před atmosférickými srážkami po dobu přibližně 6 hodin. Nepoužívejte během deště nebo silného větru. Používejte při teplotě 5-25 °C.  SLOŽENÍ:
  sloučeniny organokřemičitanů <8 %, hydroxid draselný <0,5 %, voda

  Bezpečnost a skladování: Měly by být uplatňovány základní zásady ochrany zdraví a bezpečnosti. Výrobek by měl být skladován těsně uzavřený, mimo dosah dětí a zvířat. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. Před použitím přečtěte si bezpečnostní list přípravku. Uchovávejte při teplotě 5-30 °C.

  BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: H319 Způsobuje vážné podráždění očí, H315 Dráždí kůži, P102 Uchovávejte mimo dosah dětí, P302 + P352 V případě kontaktu s pokožkou: omýt velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  TMN-0016
  Č. tovaru Názov tovaru Dostupnosť Cena/MJ
  TMN-0005
  Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci vápence a travertinu dlouhodobě chrání před nečistotami až 4 roky usnadňuje čištění povrchu chrání proti růstu mechu na povrchu vytváří efekt lotosového květu TopMeister Stein Extra je dostupný v balení: láhev 1 l kanystr 5 l
  Na sklade 200,00 CZK s DPH/ks
  TMN-0006
  Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci vápence a travertinu dlouhodobě chrání před nečistotami až 4 roky usnadňuje čištění povrchu chrání proti růstu mechu na povrchu vytváří efekt lotosového květu TopMeister Stein Extra je dostupný v balení: láhev 1 l kanystr 5 l
  Na sklade 800,00 CZK s DPH/ks
  TMN-0015
  Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci vápence a travertinu dlouhodobě chrání před nečistotami usnadňuje čištění povrchu chrání proti růstu mechu na povrchu vytvoří lotosový efekt TopMeister Stein je dostupný v balení: láhev 1 l kanystr 5 l
  Na sklade 180,00 CZK s DPH/ks
  Predajca:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefón
  558769166