TopMeister Stein Extra - impregnace pískovec 5l   (TMN-0004)

Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci pískovce

 • dlouhodobě chrání před nečistotami až 4 roky
 • usnadňuje čištění povrchu
 • chrání proti růstu mechu
 • na povrchu vytváří lotosový efekt

 • TopMeister Stein Extra je dostupný v balení:
 • láhev 1l
 • kanystr 5l
 • Predajná cena bez DPH / ks
  661,20 CZK
  Predajná cena s DPH / ks
  800,00 CZK
  Přípravek TopMeister Stein Extra na pískovec je profesionálním nano přípravkem nové generace určený pro ochranu a impregnaci pískovce. Díky speciálně zvoleným složkám ve zvýšené koncentraci a nanočásticím vytváří impregnant ochranný povlak na povrchu a proniká do materiálu do hloubky více než 10 milimetrů. Takto ošetřena plocha pískovce je účinně chráněna proti pronikání vody a nečistot, díky níž si zachovává svůj původní vzhled.

  Přípravek byl otestován akreditovanou Zkušební laboratoří výzkumného centra hornin.
  Tato laboratoř spadá pod Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě.
  Zkouška byla provedena na velmi známém a v ČR hojně používaném Hořickém pískovci, který má vysokou nasákavost a hraniční mrazuvzdornost. Výsledky testů naleznete v sekci přílohy.

  TMN-0001-004

  Na polovinu připravených vzorků byl aplikován 1 nátěr (štětcem) TopMeisteru a následně byly porovnány následující vlastnosti:

 • Objemová hmotnost - téměř nezměněna před i po aplikaci 1918 kg.m-3
 • Nasákavost vodou - bez aplikace 8,9%, po aplikaci 4,1% tj. více než 50% snížení po aplikaci TopMeisteru, navíc znatelná vodoodpudivost.
 • Pevnost v prostém tlaku - bez aplikace 23,5 MPa, po aplikaci 34,6 MPa znatelný nárůst pevnosti po aplikaci TopMeisteru.
 • Pevnost v prostém tlaku po 24 cyklech zmrazování - bez aplikace 20,3 MPa, po aplikaci 25,3 MPa (i po 24 zmrazovacích cyklech stále vyšší výsledná pevnost než původní pevnost pískovce).

 • POUŽITÍ VÝROBKU:
 • fasádní desky
 • terasové dlaždice
 • prvky oplocení
 • architektonické detaily

 • VYDATNOST:
  vydatnost 7-15 m2 na 1 litr přípravku

  ÚČINNOST PŘÍPRAVKU:
  36 - 48 měsíců v závislosti na používání ošetřeného povrchu.

  NÁVOD K POUŽITÍ:
  Impregnaci provádíme na čistém a suchém povrchu. Je nutné odstranit všechny druhy nečistot (řasy, mechy, skvrny po různých typech tekutin apod.). Prvky a povrchy, které nebudou impregnovány a jsou v bezprostřední blízkosti, by měly být chráněny například ochrannou fólií. DOPORUČENÍ: Naneste malé množství impregnace, aby nedošlo k tvorbě "kaluží". Nepoužívejte na povrchy chráněné přípravky jiného složení.

  Před aplikací impregnace doporučujeme vyzkoušet její působení na malé ploše impregnovaného povrchu.

  Impregnace by měla být aplikována bez ředění zahradním postřikovačem. Můžete také použít váleček nebo štětec k nanášení nebo ponořit předmět do přípravku. Po aplikaci nechte vyschnout. Chraňte před atmosférickými srážkami po dobu přibližně 6 hodin. Nepoužívejte během deště nebo silného větru. Používejte při teplotě 5-25 °C.

  SLOŽENÍ:
  sloučeniny organokřemičitanů <8 %, hydroxid draselný <0,5 %, voda

  Bezpečnost a skladování: Měly by být uplatňovány základní zásady ochrany zdraví a bezpečnosti. Výrobek by měl být skladován těsně uzavřený, mimo dosah dětí a zvířat. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. Před použitím přečtěte si bezpečnostní list přípravku. Uchovávejte při teplotě 5-30 °C.

  BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: H319 Způsobuje vážné podráždění očí, H315 Dráždí kůži, P102 Uchovávejte mimo dosah dětí, P302 + P352 V případě kontaktu s pokožkou: omýt velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  TMN-0004
  Č. tovaru Názov tovaru Dostupnosť Cena/MJ
  TMN-0003
  Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci pískovce dlouhodobě chrání před nečistotami až 4 roky usnadňuje čištění povrchu chrání proti růstu mechu na povrchu vytváří lotosový efekt TopMeister Stein Extra je dostupný v balení: láhev 1l kanystr 5l
  Na sklade 200,00 CZK s DPH/ks
  TMN-0013
  Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci pískovce. účinně chrání před nečistotami usnadňuje čištění povrchu chrání proti růstu mechu TopMeister Stein je dostupný v balení: láhev 1 l kanystr 5 l
  Na sklade 180,00 CZK s DPH/ks
  TMN-0014
  Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci pískovce. účinně chrání před nečistotami usnadňuje čištění povrchu chrání proti růstu mechu TopMeister Stein je dostupný v balení: láhev 1 l kanystr 5 l
  Na sklade 690,00 CZK s DPH/ks
  Predajca:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefón
  558769166