TopMeister Beton Extra - impregnace beton 1l   (TMN-0001)

Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci betonových dlažebních kostek

 • dlouhodobě chrání před nečistotami až 4 roky
 • usnadňuje čištění dlažebních kostek
 • chrání před růstem mechu
 • na povrchu vytváří lotosový efekt

 • TopMeister Beton Extra je dostupný v balení:
 • láhev 1 l
 • kanystr 5 l
 • Predajná cena bez DPH / ks
  289,30 CZK
  Predajná cena s DPH / ks
  350,00 CZK
  Přípravek TopMeister Beton Extra je profesionální nano přípravek nové generace určený k ochraně a impregnaci betonových dlažebních kostek, obrubníků, dlaždic a plotů z prefabrikovaného betonu. Díky speciálně zvoleným složkám ve zvýšené koncentraci a nanočásticím vytváří impregnant ochranný povlak na povrchu a proniká do materiálu až do hloubky více než 10 milimetrů. Takto zajištěná betonová dlažba je účinně chráněna proti pronikání vody a nečistot, díky níž si zachovává svůj původní vzhled.

  Nechali jsme otestovat přípravek TopMeister Stein na pískovec v akreditované Zkušební laboratoři výzkumného centra hornin.

  Tato laboratoř spadá pod Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě.
  Zkouška byla provedena na velmi známém a v ČR hojně používaném Hořickém pískovci, který má vysokou nasákavost a hraniční mrazuvzdornost. Na polovinu připravených vzorků byl aplikován 1 nátěr (štětcem). Výsledky testů naleznete v sekci přílohy.

  TMN-0001-004

  TopMeisteru a následně byly porovnány následující vlastnosti:

 • Objemová hmotnost - téměř nezměněna před i po aplikaci 1918 kg.m-3
 • Nasákavost vodou - bez aplikace 8,9%, po aplikaci 4,1% tj. více než 50% snížení po aplikaci TopMeisteru, navíc znatelná vodoodpudivost.
 • Pevnost v prostém tlaku - bez aplikace 23,5 MPa, po aplikaci 34,6 MPa znatelný nárůst pevnosti po aplikaci TopMeisteru.
 • Pevnost v prostém tlaku po 24 cyklech zmrazování - bez aplikace 20,3 MPa, po aplikaci 25,3 MPa (i po 24 zmrazovacích cyklech stále vyšší výsledná pevnost než původní pevnost pískovce).

 • POUŽITÍ VÝROBKU:

 • betonové dlažební kostky
 • prefabrikované betonové ploty
 • obrubníky, dlaždice
 • betonové prvky malé architektury

 • VYDATNOST:
  1 litr přípravku vystačí na plochu 7-15 m2 v závislosti na pórovitosti betonu.

  ÚČINNOST PŘÍPRAVKU:
  4 roky v závislosti na používání ošetřeného povrchu.

  NÁVOD K POUŽITÍ:
  Impregnaci provádíme na čistém a suchém povrchu. Je nutné odstranit všechny druhy nečistot (řasy, mechy, skvrny po různých typech tekutin apod.). Prvky a povrchy, které nebudou impregnovány a jsou v bezprostřední blízkosti, by měly být chráněny například ochrannou fólií. Doporučení: Naneste malé množství impregnace, aby nedošlo k tvorbě "kaluží". Nepoužívejte na povrchy přípravky s jiným složením.

  Před aplikací impregnace doporučujeme vyzkoušet její působení na malé ploše impregnovaného povrchu.

  Impregnace by měla být aplikována bez ředění zahradním postřikovačem. Můžete také použít váleček nebo štětec k nanášení nebo ponořit předmět do přípravku. Po aplikaci nechte vyschnout. Chraňte před atmosférickými srážkami po dobu přibližně 6 hodin. Nepoužívejte během deště nebo silného větru. Používejte při teplotě 5-25 °C.


  SLOŽENÍ:
  sloučeniny organokřemičitanů <8 %, hydroxid draselný <0,5 %, voda

  Měly by být uplatňovány základní zásady ochrany zdraví a bezpečnosti. Výrobek by měl být skladován těsně uzavřený, mimo dosah dětí a zvířat. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. Před použitím přečtěte si bezpečnostní list přípravku. Uchovávejte při teplotě 5-30 °C.

  BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí, H315 Dráždí kůži, P102 Uchovávejte mimo dosah dětí, P302 + P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování.
  Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  TMN-0001
  Č. tovaru Názov tovaru Dostupnosť Cena/MJ
  TMN-0002
  b
  Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci betonových dlažebních kostek dlouhodobě chrání před nečistotami až 4 roky usnadňuje čištění dlažebních kostek chrání před růstem mechu na povrchu vytváří lotosový efekt TopMeister Beton Extra je dostupný v balení: láhev 1 l kanystr 5 l
  Na sklade 800,00 CZK s DPH/ks
  TMN-0011
  Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci betonových dlažebních kostek účinně chrání před nečistotami až na 2 roky usnadňuje čištění dlažebních kostek chrání před růstem mechu odpuzuje vodu i oleje (na povrchu vytváří lotosový efekt) TopMeister Beton je dostupný v balení: láhev 1 l kanystr 5 l
  Na sklade 180,00 CZK s DPH/ks
  TMN-0012
  Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci betonových dlažebních kostek účinně chrání před nečistotami až na 2 roky usnadňuje čištění dlažebních kostek chrání před růstem mechu odpuzuje vodu i oleje (na povrchu vytváří lotosový efekt) TopMeister Beton je dostupný v balení: láhev 1 l kanystr 5 l
  Na sklade 690,00 CZK s DPH/ks
  Predajca:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefón
  558769166