Louh sodný vločky, hydroxid sodný 23 t   (KC-00002A)

Hydroxid sodný (NaOH), kaustická soda, louh sodný - má čisticí a dezinfekční vlastnosti. Využívaný v mnoha průmyslových odvětvích.

Nebezpečná látka, dodržujte bezpečnostní opatření. Nabídka výhradně pro firmy.

Hydroxid sodný je dostupný v balení:

 • 25 kg pytel
 • 300 kg polopaleta
 • 1 000 kg paleta
 • 23 tun kamion
Predajná cena bez DPH / ks
m
Predajná cena s DPH / ks
m
Hydroxid sodný (kaustická soda) nebo v podobě vodného roztoku jako louh sodný. Zásaditá silně reaktivní žíravina.

V nabídce obchodu nabízíme hydroxid sodný:


 • v pytlích 25 kg
 • na paletě 1 000 kg
 • kamion 23 tun


Použití hydroxidu sodného nacházíme téměř ve všech průmyslových odvětvích. Je nosičem sodíku při výrobě povrchově aktivních prostředků, pomocnou surovinou v papírenském průmyslu, při výrobě syntetických barviv a v procesech čištění vody. V potravinářském průmyslu je hydroxid sodný používán v řeznictví, mlékárnách a cukrárnách jako dezinfekční čistící prostředek.

S ohledem na jeho biocidní vlastnosti je hydroxid sodný běžně používán při chovu hospodářských zvířat a při dezinfekci úlů, kurníků, chlévů, stájí, obor atd. V podobě louhu sodného - tříprocentního vodného roztoku - se skvěle osvědčuje jako přípravek pro preventivní a plánovanou dezinfekci hospodářských a chovných prostor.

Kaustická soda je používaná také jako aktivní činidlo - v podobě 1-3% vodného roztoku - v dezinfekčních rohožích pro preventivní dezinfekci v hospodářství např. před vstupem do chovných prostor, na příjezdových cestách do skladu krmiva a vývozu hnoje. Také v případě vyhlášení epidemie slintavky a kulhavky, červenky nebo jiné nakažlivé choroby inventáře.

Kaustická soda je běžně používána v sadařství v západní Evropě jako preventivní prostředek nebo prostředek pro boj s nepříjemnými plísňovými infekcemi - běžně zvanými rakovina ovocných stromů a révy. Holandští odborníci jako například Peter van Arkel doporučují používat 10% louh sodný - vodný roztok hydroxidu sodného - pro zabezpečování dlouhých řezů po zimním stříhání stromů a révy, a také pro boj s nádory vznikajícími na kmenech a větvích. Roztok hydroxidu sodného je zvláště doporučován pro zabezpečení neočištěných ran.

Pozor! Hydroxid sodný je nebezpečná látka. Dokonce i v pevném skupenství může působit dráždivě na kůži, oči a dýchací cesty. Při používání kaustické sody nebo jejích vodných roztoků používejte vhodné osobní ochranné prostředky.


 • nebezpečná látka
 • dodržujte bezpečnostní opatření
 • výrobek není dostupný pro soukromé potřeby
 • nabídka je určena výhradně pro firmy

Výrazy označující druh ohrožení:
H290 Může způsobovat korozi kovů.
H314 Způsobuje vážná popálení kůže a poškození očí.

Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:
Prevence:

Nevdechujte prach/kouř/plyn/mlhu/páry/rozprášenou tekutinu. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranu očí/ ochranu obličeje.

Reakce:
V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ POKOŽKY (nebo vlasů): Okamžitě odstraňte/ svlékněte znečištěný oděv. Opláchněte kůži proudem vody/ sprchou.
V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně proplachujte vodou po dobu několika minut. Sundejte kontaktní čočky, pokud je máte a dají se snadno odstranit. Dále oplachujte. Okamžitě volejte CENTRUM OTRAV nebo lékaře.
Dostupnosť:
Nie je na sklade
Č. tovaru:
KC-00002A
Predajca:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefón
558769166