DRAGON Wood RAPID glue D3 40ml na dřevo   (DKDD3040_BL_INT1)

Vysoce kvalitní, jednosložkové lepidlo na bázi disperze polyvinylacetátu, bez organických rozpouštědel, třída odolnosti proti vodě: D3, bezbarvé po zaschnutí, vnitřní a venkovní, trvalé, silně vytvrzující, velmi rychlé.

Aplikace: určeno pro lepení dřeva, bloků a dřevotřískových desek, překližky a jiných materiálů na bázi dřeva. Pro vnitřní i venkovní použití na místech, která nejsou vystavena přímému a dlouhodobému kontaktu s vodou.
Predajná cena bez DPH / ks
38,00 CZK
Predajná cena s DPH / ks
46,00 CZK
Návod k použití:
1. Lepené prvky je třeba důkladně očistit a odmastit acetonem. Odstraňte staré zbytky barvy.
2. Práce by měly být prováděny při teplotě od + 10 °C do + 30 °C (teplota vzduchu, podklad a lepené prvky).
3. Relativní vlhkost vzduchu by měla být mezi 40% a 70%. Lepené dřevo by mělo být suché s obsahem vlhkosti 8% až 12%.
4. Naneste tenkou vrstvu lepidla na jeden ze spojovaných povrchů, spojte lepené prvky dohromady a pevně přitlačte. Odstraňte přebytečné lepidlo.
5. Při lepení tvrdého dřeva naneste lepidlo na oba lepené povrchy.
6. Spoj získá plnou mechanickou pevnost přibližně po 24 hodinách.
7. Po dokončení prací obal těsně uzavřete.
8. Špinavé nástroje a čerstvé skvrny očistěte vodou. Zaschlé skvrny je třeba po namočení v teplé vodě odstranit mechanicky.

EUH208: Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methyl-2h-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2h-isothiazol-3-onu (3: 1), 1,2 benzisothiazol-3 (2H) -onu . Může vyvolat alergickou reakci
EUH210 - Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Komentáře:
Přepravujte a skladujte při teplotě od + 5 °C do + 30 °C. Chraňte před dětmi. Dodržujte způsob použití a poznámky na blistru. Během prací a po jejich dokončení místnost intenzivně větrejte, dokud nezmizí charakteristický zápach. Není určen k použití na povrchy, které přicházejí do přímého styku s potravinami. Před aplikací zkontrolujte působení lepidla na lepené prvky. Chraňte před mrazem. Zmrazené lepidlo trvale ztrácí své vlastnosti. Lepidlo není konstrukční lepidlo, není určeno k přenosu významných namáhání. Spoj je plně vodotěsný po 7 dnech. Nelepí se na PP, PE, PTFE.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
DKDD3040_BL_INT1