Kyselina citronová 1000 kg   (KOS-00003)

Kyselina citronová 1000 kg monohydrát

Běžně používaná v potravinách - kódové označení E330 - jako regulátor kyselosti a současně jako složka prodlužující trvanlivost výrobků.

Není to konzervační látka, ale snížením pH zvyšuje trvanlivost části vitamínů a živin. Kyselina citronová je organická sloučenina ze skupiny hydroxykarbolových kyselin, získávaná chemickou syntézou nebo citronovou fermentací očištěného cukru nebo škrobového hydrolyzátu s pomocí plísňových kultur. Zmínky o jejím rakovinotvorném působení nenacházejí žádné potvrzení.

Kyselina citronová je dostupná v balení:


 • 5 kg kbelík
 • 25 kg pytel
 • 300 kg polopaleta
 • 1000 kg paleta
Predajná cena bez DPH / ks
61 900,80 CZK
Predajná cena s DPH / ks
74 900,00 CZK
Kyselina citronová se využívá v potravinářském průmyslu jako přísada odpovídající za úroveň pH - regulátor kyselosti - a antioxidant.

Vlastní kyselina citronová - E330 - oproti obecnému mínění není konzervační prostředek, ale přidání i jen nepatrného množství významně snižuje pH, a to způsobuje vytvoření prostředí přátelského např. pro vitamíny. Díky takovým podmínkám vitamíny a jiné důležité složky potravin vykazují delší trvanlivost. Úroveň používání ve výrobcích není žádným způsobem stanovena ani omezena. Používá se mimo jiné při výrobě čokoládových a kakaových výrobků, ovocných výrobků, nezpracovaných ryb, korýšů, měkkýšů a také při balení čerstvě mletého masa.

V kosmetice se využívají její antioxidační vlastnosti pro boj s volnými radikály, což omezuje poškození buněk pokožky a zpomaluje proces jejich vytváření.

Navíc kyselina citronová nachází využití při výrobě:


 • papíru
 • jiných chemikálií
 • saponátů a čistících prostředků
 • stavebních výrobků
 • polymerů a výrobků z plastických hmot
 • rafinaci ropy
 • barev a lakovaných nátěrů

Je to pevná látka:

CAS 5949-29-1
Barva: bílá
Hodnota pH: cca 1,8
Hustota: 1,54 g/cm3 (20 °C)
Násypná hmotnost: cca 800/m3
Teplota samovznícení: 345 °C

Bezpečnostní opatření

Výrazy označující druh ohrožení:

H319 Působí dráždivě na oči.

Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:

Po použití si důkladně umyjte ruce.
Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranu očí/ ochranu obličeje.
V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně proplachujte vodou po dobu několika minut. Sundejte kontaktní čočky, pokud je máte a dají se snadno odstranit. Dále oplachujte.
Dostupnosť:
Nie je na sklade
Č. tovaru:
KOS-00003
Č. tovaru Názov tovaru Dostupnosť Cena/MJ
KOS-00002
Kyselina citronová (monohydrát) - běžně používaná v potravinách - kódové označení E330 - jako regulátor kyselosti a současně jako složka prodlužující trvanlivost výrobků. Není to konzervační látka, ale snížením pH zvyšuje trvanlivost části vitamínů a živin. Kyselina citronová je organická sloučenina ze skupiny hydroxykarbolových kyselin, získávaná chemickou syntézou nebo citronovou fermentací očištěného cukru nebo škrobového hydrolyzátu s pomocí plísňových kultur. Zmínky o jejím rakovinotvorném působení nenacházejí žádné potvrzení. Kyselina citronová je dostupná v balení: 25 kg pytel 300 kg polopaleta 1000 kg paleta
Nie je na sklade 22 500,00 CZK s DPH/ks
KOS-00001-K
d b
Kyselina citronová 5 kg (monohydrát)- běžně používaná v potravinách - kódové označení E330 - jako regulátor kyselosti a současně jako složka prodlužující trvanlivost výrobků. Není to konzervační látka, ale snížením pH zvyšuje trvanlivost části vitamínů a živin. Kyselina citronová je organická sloučenina ze skupiny hydroxykarbolových kyselin, získávaná chemickou syntézou nebo citronovou fermentací očištěného cukru nebo škrobového hydrolyzátu s pomocí plísňových kultur. Zmínky o jejím rakovinotvorném působení nenacházejí žádné potvrzení. Kyselina citronová je dostupná v balení: 5 kg 25 kg pytel 300 kg polopaleta 1000 kg paleta
Na sklade 499,00 CZK s DPH/ks
Predajca:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefón
558769166