GUAa GUASAN HANDS SET - sada dezinfekce na ruce   (CGU-0053)

Tekutý dezinfekční prostředek k okamžitému použití pro rychlou dezinfekci rukou. Je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním a antivirovým účinkem.
Prodejní cena bez DPH / ks
1 231,40 Kč
Prodejní cena s DPH / ks
1 490,00 Kč
Použití:
Prostředek je určen k přímému použití a snadné aplikaci pomocí rozprašovače, neředí se. Nastříkejte na ruce, promněte a nechte oschnout. Ošetřením vznikne polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Ruce bezprostředně po ošetření neomývejte.

Vlastnosti:
Je nehořlavý, nekorozivní, neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly.

Účinky:
Eliminuje široké spektrum mikroorganismů a má tyto účinky:
 • baktericidní - včetně TBC (Pro eliminaci bakterií přípravek nechte působit 15-30 min)
 • virucidní - včetně obalene´ho koronaviru (Pro eliminaci virů přípravek nechte působit 15-30 min)
 • protikvasinkové (Pro eliminaci kvasinek přípravek nechte působit 60 min).

 • Obsahuje: parfémy; desinfekční prostředky

  Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,015 g/100 g

  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.

  Bezpečnost a první pomoc

  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
  Dostupnost:
  Skladem
  Č.zboží:
  CGU-0053
  Prodejce:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefon
  558769166