GUAa GUASAN SPRAY dezinfekce na povrchy a plochy - náhradní náplň 5 l   (CGU-0049)

GUASAN SPRAY 5 l dezinfekce na povrchy a plochy (náhradní náplň) - Tekutý dezinfekční prostředek k okamžitému použití pro rychlou dezinfekci ploch, předmětů, povrchů a těžko přístupných míst postřikem. Je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem bez negativních vlivů na jakékoli ošetřované materiály (sklo, dřevo, kovy, plast, papír, textilie, gumu).

 • bez zápachu
 • bez alkohou
 • bez chlóru
 • Prodejní cena bez DPH / ks
  694,20 Kč
  Prodejní cena s DPH / ks
  840,00 Kč
  Použití:
  Prostředek je určen k přímému použití a snadné aplikaci pomocí rozprašovače, neředí se. Nastříkejte na čištěnou plochu a nechte působit. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte.

  Vlastnosti:
  Je nehořlavý, nekorozivní, neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly.

  Účinky:
  Eliminuje široké spektrum mikroorganismů a má tyto účinky:
 • baktericidní - včetně TBC (Pro eliminaci bakterií přípravek nechte působit 15-30 min)
 • virucidní - včetně obalene´ho koronaviru (Pro eliminaci virů přípravek nechte působit 15-30 min)
 • protikvasinkové (Pro eliminaci kvasinek přípravek nechte působit 60 min).

 • Obsahuje: parfémy; desinfekční prostředky

  Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,025 g/100 g

  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.


  Bezpečnost a první pomoc
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
  EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
  EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
  Dostupnost:
  Skladem
  Č.zboží:
  CGU-0049
  Prodejce:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefon
  558769166