SOLVAREN Foam Thermo vys. alkalický prací a sekvestr. přípr. 27 kg   (ROF-00035-1)

Solvaren Foam Thermo je pěnový přípravek neobsahující chlor pro mytí a důkladné čištění otevřených povrchů pokrytých sintrem, dehtem a uhlíkovými usazeninami. Dokonale rozpouští připáleniny a organické znečištění. Doporučeno pro použití při vyšších teplotách. Obsahuje antikorozní, ochranné a komplexní složky.
Sleva
-77 %
Prodejní cena bez DPH / ks
1 045,00 Kč
Prodejní cena s DPH / ks
1 264,50 Kč
Použití
Solvaren pěnový thermo je určený pro profesionální použití ve všech závodech na zpracování potravin a v hospodářských a chovných prostorech. Je určen k mytí pěnou a důkladnému čištění otevřených povrchů pokrytých sintrem, dehtem a uhlíkovými usazeninami při vysokých teplotách od 30 do 90 ° C.

Vlastnosti:
Rozpouští všechny organické nečistoty a připáleniny
Úsporné použití - pění a zanechává čirou pěnu snadno omyvatelnou
Měřitelný konduktometrickou titraci
Obsahuje antikorozní, ochranné a komplexní složky

Složení: hydroxid sodný, povrchově aktivní látky, fosfonáty

Dávkování:
Čištění pěnou: koncentrace 3,0 - 6,0% přípravku, teplota 30-90 o C, doba kontaktu - 5-15 min
Ruční čištění: koncentrace 2,0 - 5,0% přípravku, teplota 40-90 o C, doba kontaktu - 5 -30 min

Výrazy označující druh ohrožení:
H314 Způsobuje vážná popálení kůže a poškození očí.

Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:
Prevence:
Nevdechujte prach/kouř/plyn/mlhu/páry/rozprášenou tekutinu. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranu očí/ ochranu obličeje.

Reakce:
V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ POKOŽKY (nebo vlasů): Okamžitě odstraňte/ svlékněte znečištěný oděv. Opláchněte kůži proudem vody/ sprchou. V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně proplachujte vodou po dobu několika minut. Sundejte kontaktní čočky, pokud je máte a dají se snadno odstranit. Dále oplachujte. Okamžitě volejte CENTRUM OTRAV nebo lékaře.
Dostupnost:
expedice 2 až 5 dnů
Č.zboží:
ROF-00035-1
Prodejce:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefon
558769166