GUAa Pets GUASAN VETTEX dezinf. bez chlóru - zvířata náplň 1l   (CGU-0039)

Náhradní náplň bezchlórové dezinfekce chovatelských zařízení, pomůcek a veterinárních prostorů.

GUASAN VETTEX je tekutý dezinfekční prostředek určený pro okamžité použití na dezinfekci všech povrchů, předmětů a ploch ve veterinárních ambulancích, útulcích a domácnostech.

Kromě profesionálního použití pro účely veterinárních stanic se používá také na dezinfekci zvířecích boxů, budek, kotců, domků, klecí, pelechů, polštářů, matrací, terárií, akvárií, chovatelských pomůcek (kartáče, hračky) a míst, kde se zvířata zdržují. Je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem bez jakéhokoli negativního vlivu na ošetřené materiály.
Prodejní cena bez DPH / ks
252,10 Kč
Prodejní cena s DPH / ks
305,00 Kč

Dezinfekce bez chlóru pro zvířecí chovy VETTEX 1 l

Použití:
Prostředek je určen k přímému použití a snadné aplikaci pomocí rozprašovače. Aplikujte na dezinfikovaná místa a nechte působit. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte. Polymerovou vrstvu je možné odstranit opláchnutím vodou po uplynutí předepsané doby. Aplikuje se i za přítomnosti zvířat.

Je nehořlavý, nepoškozuje žádné materiály, je nekorozivní. Neobsahuje alkohol, aldehydy ani fenoly.
Účinky:

Eliminuje široké spektrum mikroorganismů a má tyto účinky: baktericidní - včetně TBC (15-30min.), virucidní (15-30 min.) a protikvasinkové (60 min.).

Bezpečnost a první pomoc:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje:parfémy, desinfekční prostředky.

Účinná látka:Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,025 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
CGU-0039
Prodejce:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefon
558769166