Kyselina boritá technická, 1000 kg   (KB-0002)

Kyselina boritá technická, 1000 kg  (KB-0002)
Kyselina boritá technická - je anorganická chemická sloučenina, pH mírně kyselé v malých koncentracích. Využívá se především v oborech keramického průmyslu a při výrobě skla, nátěrových hmot, smaltu. Ve výrobě kosmetiky jako přídavná látka do krémů a toniků. Přidává se do izolačních skleněných vláken, v zemědělství jako doplněk k hnojivům. V dřevozpracujícím průmyslu se používá k ochraně dřeva a jako dezinfekční prostředek. Je složkou detergentů a prostředku na hubení hmyzu. V nabídce v pytlích po 25 kg ve formě granulí.
Predajná cena bez DPH / ks
30 495,90 CZK
Predajná cena s DPH / ks
36 900,00 CZK
Kyselina boritá technická (kyselina orthoboritá), anorganická slabá kyselina (pKa = 9,24) s chemickým vzorcem H3BO3, který se vyskytuje v přírodě jako minerál s názvem sassolin. Používá se v průmyslové výrobě především k výrobě keramiky, skla, kosmetiky, izolačních skleněných vláken, v zemědělství a v produkci detergentů. Je relativně málo toxický a široce dostupný, díky čemuž se používá v mnoha chemických reakcí jako "zelený" katalyzátor. Našel uplatnění při konzervaci dřeva a jako dezinfekční prostředek. Používá se při neutralizaci louhů při náhodném kontaktu s pokožkou. Hoří zelenou barvou. Boritá kyselina je široce používána v průmyslové výrobě.

Používá se mimo jiné pro výrobu:

 • hnojiva
 • keramika
 • kosmetika
 • detergenty
 • je součástí pro výrobu bórového skla a barvy, smalt
 • používá se také jako prostředek pro impregnaci dřeva a pro výrobu izolačních skleněných vláken

 • CAS: 10043-35-3
  EC: 233-139-2
  Barva: bílá
  pH: 6,1 (0,1% roztok)
  5,1 (1,0% roztok)
  3,7 (4,7% roztok)
  Teplota tání: 171°C
  Hustota: 1,51 g/cm3 (20°C)
  Násypná hmotnost: 780-815 kg/m3
  Rozpustitelnost:
  ve vodě: 4,7% (20°C), 27,5% (100°C)

  Bezpečnostní opatření
  Výrazy označující druh ohrožení:

  H360D- může poškodit plod v těle matky.

  Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:
  P201 - před použitím si obstarejte speciální instrukce
  P202 - Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
  P281 - Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
  Je na sklade:
  Nie je na sklade
  Č. tovaru:
  KB-0002
  Kyselina boritá technická 300 kg - Kyselina boritá technická - je anorganická chemická sloučenina, pH mírně kyselé v malých koncentracích. Využívá se především v oborech keramického průmyslu a při výrobě skla, nátěrových hmot, smaltu. Ve výrobě kosmetiky jako přídavná látka do krémů a toniků. Přidává se do izolačních skleněných vláken, v zemědělství jako doplněk k hnojivům. V dřevozpracujícím průmyslu se používá k ochraně dřeva a jako dezinfekční prostředek. Je složkou detergentů a prostředku na hubení hmyzu. V nabídce v pytlích po 25 kg ve formě granulí.
  KB-0001
  Kyselina boritá technická - je anorganická chemická sloučenina, pH mírně kyselé v malých koncentracích. Využívá se především v oborech keramického průmyslu a při výrobě skla, nátěrových hmot, smaltu. Ve výrobě kosmetiky jako přídavná látka do krémů a toniků. Přidává se do izolačních skleněných vláken, v zemědělství jako doplněk k hnojivům. V dřevozpracujícím průmyslu se používá k ochraně dřeva a jako dezinfekční prostředek. Je složkou detergentů a prostředku na hubení hmyzu. V nabídce v pytlích po 25 kg ve formě granulí.
  Nie je na sklade 11 200,00 CZK s DPH/ks
  Predajca:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefón
  558769166