Sorban draselný, potravinářský (E202), 25 kg   (SOR-0001)

Sorban draselný, potravinářský (E202), 25 kg  (SOR-0001)
Sorban draselný potravinářský (E 202) - organická chemická sloučenina (C6H7KO2), draselná sůl kyseliny sorbové. Surovina se používá v potravinářském, farmaceutickém, kosmetickém a tabákovém průmyslu. Používá se hlavně jako konzervační přísada, také k výrobě krémů a e-cigaret. Prodlužuje trvanlivost produktů pro spotřebu tím, že brání působení enzymů, omezuje růst bakterií a hub, atd. Ke zvýšení účinnosti je nutné použít společně s benzoanem sodným.

Sorban draselný potravinářský je dostupný ví:

 • 25 kg pytel
 • 300 kg - 12 pytlů na polopaletě
 • 1000 kg - 40 pytlů na paletě
 • Prodejní cena bez DPH / ks
  3 865,30 Kč
  Prodejní cena s DPH / ks
  4 677,00 Kč
  Sorban draselný je organická chemická sloučenina, která je draselnou soli kyseliny sorbové. Používá se jako konzervační prostředek, účinně brzdí růst mikroorganismů a působení enzymů, což prodlužuje datum trvanlivosti potravin. Vzorec sorbanu draselného je C6H7KO2.

  Použití sorbanu draselného:

 • V potravinářském průmyslu se sorban draselný používá ke konzervaci potravin jako jsou například sýry, víno, uzené maso, nápoje a pečivo.
 • Ve vínech se používá preventivně proti "divoké fermentaci" po nalití do lahví.
 • Sorban se používá také v sójových omáčkách, rosolech, krémech, těstovinách, zákuskách, ovocných šťávách, konzervách, nálevech na uzeného masa. V kosmetickém průmyslu se používá v ekologické kosmetice, mimo jiné v krémech.
 • V tabákovém průmyslu se používá pro výrobu e-cigaret.

 • Číslo CAS: 24634-61-5
  Chemický vzorec: C6H7KO2
  Forma: pevná
  Barva: bílá
  Zápach: bez zápachu
  Hodnota pH: 8,3 (50 g/lH20, 20 °C)
  Hustota: 1,36 g/cm3
  Rozpustnost ve vodě: přibližně 1400 g/l při 20 °C

  STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:
  H315 dráždí kůži, H319 způsobuje vážné podráždění očí

  POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
  P264 podůkladně omyjte
  P280 používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít
  P302+P352 přisůží: omyjte velkým množstvím vody.
  P305+P351+P338 přižení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou; vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte veání.
  P312 necítíte-li seře, volejte Toxikologické informační středisko, lékaře
  Je skladem:
  expedice do 2 dnů
  Č.zboží:
  SOR-0001
  Sorban draselný potravinářský, (E 202) 300 kg - Sorban draselný potravinářský (E 202) - organická chemická sloučenina (C6H7KO2), draselná sůl kyseliny sorbové. Surovina se používá v potravinářském, farmaceutickém, kosmetickém a tabákovém průmyslu. Používá se hlavně jako konzervační přísada, také k výrobě krémů a e-cigaret. Prodlužuje trvanlivost produktů pro spotřebu tím, že brání působení enzymů, omezuje růst bakterií a hub, atd. Ke zvýšení účinnosti je nutné použít společně s benzoanem sodným.

Sorban draselný potravinářský je dostupný v balení:
25 kg pytel
300 kg - 12 pytlů na polopaletě
1000 kg - 40 pytlů na paletě
  SOR-0002
  Sorban draselný potravinářský (E 202) - organická chemická sloučenina (C6H7KO2), draselná sůl kyseliny sorbové. Surovina se používá v potravinářském, farmaceutickém, kosmetickém a tabákovém průmyslu. Používá se hlavně jako konzervační přísada, také k výrobě krémů a e-cigaret. Prodlužuje trvanlivost produktů pro spotřebu tím, že brání působení enzymů, omezuje růst bakterií a hub, atd. Ke zvýšení účinnosti je nutné použít společně s benzoanem sodným. Sorban draselný potravinářský je dostupný v balení: 25 kg pytel 300 kg - 12 pytlů na polopaletě 1000 kg - 40 pytlů na paletě
  expedice do 2 dnů 55 408,00 Kč s DPH/ks
  Prodejce:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefon
  558769166