GUAa Pets GUASAN VETTEX SET sada bezchlór. dezinfekce   (CGU-0040)

Cenově zvýhodněná sada bezchlórové dezinfekce pro vyčištění všech povrchů, kde se pohybují zvířata. Je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem bez jakéhokoli negativního vlivu na ošetřené materiály a zvířata.

Sada obsahuje:


 • 1x GUASAN Vettex 0,5 l s rozprašovačem
 • 1x GUASAN Vettex 1 l - náhradní náplň
 • Prodejní cena bez DPH / ks
  371,10 Kč
  Prodejní cena s DPH / ks
  449,00 Kč


  Tento dezinfekční přípravek je určený pro okamžitou dezinfekci všech povrchů, kde se pohybují zvířata, např. veterinární ambulance, útulky, domácnost i zoo. Kromě profesionálního použití pro účely veterinárních stanic se používá také na dezinfekci zvířecích boxů, budek, kotců, domků, klecí, pelechů, polštářů, matrací, terárií, akvárií, chovatelských pomůcek (kartáče, hračky) a míst, kde se zvířata zdržují.

  Použití:

  Prostředek je určen k přímému použití a snadné aplikaci pomocí rozprašovače. Aplikujte na dezinfikovaná místa a nechte působit. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte. Polymerovou vrstvu je možné odstranit opláchnutím vodou po uplynutí předepsané doby. Aplikuje se i za přítomnosti zvířat.
  Možnosti

  Je nehořlavý, nepoškozuje žádné materiály, je nekorozivní. Neobsahuje alkohol, aldehydy ani fenoly.
  Účinky:

  Eliminuje široké spektrum mikroorganismů a má tyto účinky: baktericidní - včetně TBC (15-30min.), virucidní (15-30 min.) a protikvasinkové(60 min.).

  Bezpečnost a první pomoc:

  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

  Obsahuje: parfémy, desinfekční prostředky.

  Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,025 g/100 g

  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.
  Dostupnost:
  Skladem
  Č.zboží:
  CGU-0040
  Prodejce:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefon
  558769166