GUAa School GUASAN WET WIPES dezinf. ubrousky 90ks   (CGU-0025)

GUASAN WET WIPES je dezinfekční prostředek k okamžitému použití pro plošnou dezinfekci ploch, předmětů a povrchů. Je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem bez negativních vlivů na jakékoli ošetřované materiály.
Predajná cena bez DPH / ks
376,00 CZK
Predajná cena s DPH / ks
455,00 CZK

Vhodný zejména ve školách, školkách, družinách, školních jídelnách a ve všech veřejných prostorách, kde je zvýšené riziko množení bakterií a virů. Velmi vhodný na ošetření frekventovaných míst, jako jsou například židle, dveřní kliky, madla, lavice, stoly, hračky, toaletní prkénka, umyvadla, odpadkové koše. Ideální je jejich využití i ve školních kuchyních a jídelnách.


Povrch ošetřete vlhčeným ubrouskem. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte.

Účinky:

Eliminuje široké spektrum mikroorganismů a má tyto účinky: baktericidní - včetně TBC (15-30min.), virucidní (15-30 min.) a protikvasinkové (60 min.).

Benefity:


 • Okamžité použití
 • Vhodný na ošetření frekventovaných míst
 • Antibakteriální, antivirový a protiplísňový účinek


 • Vlastnosti:

  Je nehořlavý, nepoškozuje žádné materiály, je nekorozivní. Neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly.

  Obsah: 90 ks

  Datum expirace: 36 měsíců od data výroby.

  Po otevření spotřebujte do 2 měsíců  Bezpečnost a první pomoc:

  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

  Obsahuje: parfémy; dezinfekční prostředky.

  Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,025 g/100 g

  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.
  Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  CGU-0025
  Predajca:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefón
  558769166